Kuka on koulutettu hieroja?

Koulutettu hieroja on terveydenhuoltoalan ammattihenkilö

Koulutettu hieroja on rekisteröity ja lailla suojattu ammattinimike.
Tämän ammatin harjoittajat ovat terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä ja kuuluvat pakollisen potilasvakuutuslain piiriin.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa säätelevät mm. seuraavat lait ja asetukset:
* Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 1994/559
* Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä 1994/564
* Potilasvahinkolanki 1986/585
* Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785

Käyttämällä koulutetun hierojan palveluja varmistat saavasi asiantuntevaa ja ammattimaista palvelua.

 

Koulutetun hierojan ammattitaito

Koulutetun hierojan ammattitaito perustuu länsimaiseen lääketieteeseen. Hieronnan asiantuntijuuden koulutettu hieroja osoittaa valtakunnallisesti asetettujen kriteerien mukaan näyttötutkinnossa. Tutkinnon suoritettuaan hänet merkitään terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rekisteriin koulutetuksi hierojaksi.

Asiakaskohtaamisessa koulutettu hieroja käyttää tietoaan kehon rakenteesta, toiminnasta ja käyttäytymistä säätelevistä tekijöistä. Tietojen soveltaminen käytännön osaamiseen johtaa koulutetun hierojan ammattiosaamiseen

Lähde: Koulutettujen Hierojien Liiton esite

www.khl.fi